Promidžbeni filmovi /  08 Svibanj 2019
Autoelektričar je strukovno zanimanje u trajanju od tri godine. Poslovi su i radni zadaci autoelektričara:  - održavanje i popravak električnih instalacija na vozilima  - zamjena i popravak električnih/elektroničkih uređaja u automobilu  - popravak i kontrola automobilske rasvjete  - izmjena i održavanje uređaja za paljenje  - ugradnja audiouređaja i videouređaja u automobil  - ugradnja alarmnih uređaja te uređaja za satelitsko navođenje. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada

Povezani video zapisi

Aktualno

Odaberi svoju školu

© Prva školska televizija